top of page
COST REDUCE.png

НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ

Намалява разходите и сложността чрез използване съществуващата Ви FortiGate като сървър за двуфакторно удостоверяване.

SAFETY.png

СИГУРЕН ДОСТЪП

Оторизираните служители получават достъп до ресурсите на компанията безопасно, като използват различни устройства.

2FACTOR.png

ДВУФАКТОРНА АВТЕНТИКАЦИЯ

Намалява разходите и сложността чрез използване съществуващата Ви FortiGate като сървър за двуфакторно удостоверяване.

SOLUTION.png

РЕНТАБИЛНО РЕШЕНИЕ

Лесен за използване и администриране FortiToken Mobile е рентабилно решение за посрещане на Вашите нужди за удостоверяване.

Mobile.png

ONE-TIME PASSWORD АВТЕНТИКАЦИЯ 

Сами по себе си паролите не пазят нежеланите гости далеч от Вашата мрежа. 

Удостоверяването само с парола доведе до нарушения на сигурността, злонамерени действия и нарушения на корпоративните правила през последните години. 

АКЦЕНТИ

Strip 9.png

FortiToken Mobile

FortiToken Mobile е приложение за iOS или Android, осигуряващо силна сигурност за автентификация без допълнителен хардуер.

Interstellar Solutions Fortitoken Mobile

ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ДОСТЪП

Fortinet предоставя решения за достъп, които балансират нуждата от сигурност с гъвкавостта на пускането на всяко устройство в мрежата.

Портфолио от технологии за достъп, осигурява най-гъвкавата платформа за сигурност със защита от край до край.

ПЛАТФОРМА ЗА
СИГУРНОСТ FORTIGATE

Освен че предлага оперативна съвместимост с всеки базиран на OATH сървър за удостоверяване, FortiToken може да се използва директно с консолидираната платформа за сигурност FortiGate.

 

По този начин елиминира необходимостта от външен RADIUS сървър.

УПРАВЛЕНИЕ НА
ИДЕНТИЧНОСТТА

Има няколко метода за удостоверяване на потребителите в мрежите.

 

Устройствата за управление на идентичността на потребителите  FortiAuthenticator, заедно с FortiToken, предлагат сигурен, мащабируем и икономически ефективен метод за безопасен отдалечен достъп до вашата мрежа.

Strip 13.png

Поверителност и контрол

FortiToken Mobile не може да променя настройките на Вашия телефон.

 


Освен това той не може да вижда историята на браузъра ви и изисква Вашето разрешение да изпраща известия или да променя всякакви настройки.

 

Докато FortiToken Mobile не може да променя никакви настройки без Ваше позволение, следните разрешения са от ключово значение за операциите на приложението: 

camera.png

Достъп до Камера

За сканиране на QR кодове за лесно активиране на символи.

1801226-200.png

TouchID / FaceID

Използва се за защита на приложението

Internet.png

Достъп до Интернет

За комуникация и получаване на известия.
 

LOGIN.png

Както вече е добре известно, статичните пароли са лесни за компрометиране и тяхното ползване е предпоставка за понижаване на общото ниво на сигурност, поради което съвременните мрежи се нуждаят от сигурни решения за удостоверяване и идентификация на потребителите.

Interstellar Solutions Fortitoken Mobile
iPhone XS Longscroll Mockup1.png

СИЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Осигурява сигурен достъп до идентичност и ролеви услуги на защитена и управлявана мрежа.

ONE-TIME PASSWORD

Базирано на събития и време базирано приложение за еднократна парола.

1.png
2.png
4.png

МРЕЖОВИ ПОЛИТИКИ

Прозрачно идентифициране на потребителите и прилагане на политики в мрежата, основани на идентичността.

5.png

ДВУФАКТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Използва парола заедно със защитен символ/приложение и сървър за удостоверяване, за да се осигури по-добра сигурност.

3.png

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Намалява оперативната трудност при администрацията на потребителите, както и гарантира лесно менажиране на гостуващи такива.

Вашит Пароли

КАКВО ПРЕДЛАГА

bottom of page